นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนะนำ

สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด("บริษัท ") ให้บริการและข้อมูลและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงให้บริการที่แตกต่างกันผ่านช่องทางออนไลน์สําหรับบุคคลต่างๆ รวมถึงสมาชิก คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของ https://siamfoodservices.com/ , https://shop.siamfoodservices.com , https://www.foodserviceapme.com , https://www.fooddiaryonlineshop.comรวมถึงแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์อื่นๆ ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") เราตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะผู้รับบริการของเรา

โดยทั่วไปคุณจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและตรวจสอบเนื้อหาโดยไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องลงทะเบียนบัญชีหากคุณต้องการใช้บริการของเราและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อให้ บริษัท รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดําเนินการกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เราสามารถให้บริการธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อและขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ การลงทะเบียนสมาชิก การซื้อและขายสินค้าออนไลน์ หรือบริการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ดําเนินการสําหรับสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท คุณอาจหยุดใช้บริการหรือออกจากเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้
• ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน
• ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
• ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน บัญชีธนาคาร ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบกำกับภาษี รายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
• ข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ความสนใจ การตั้งค่า หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและวันที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบ
• ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดหรือการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ความเห็น และข้อแนะนำต่างๆ
• ข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ และ
• ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา หมู่เลือด

วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นส่วนใหญ่จะมาจากข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อ
• ท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการจากบริษัทฯ
• ท่านเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ
• เมื่อท่านทำธุรกรรมทางการค้าและการชำระเงิน รวมทั้งการใช้บัตรสมาชิก
• เมื่อท่านขอเอกสารเกี่ยวกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษี
• ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านระบบออนไลน์
• ท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของบริษัทฯ หรือร่วมการแข่งขัน รับส่วนลด หรือตอบแบบสอบถาม
• ท่านได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น การถ่ายรูปรับรางวัล หรือการร่วมงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ
• ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ โดยทั้งผ่าน/ไม่ผ่านระบบออนไลน์
• กรณีอื่นๆ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บหรือตามที่กฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใช้บังคับ ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ จะยังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เคยเก็บรวบรวมไว้ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยให้ข้อมูลไว้ อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกความยินยอม หรือไม่ต้องการให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานบริษัทฯ หรือส่งอีเมลไปที่ DPO@siamfoodservices.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่ 02-782-6000 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://siamfoodservices.com/DataSubjectRightRequest

ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง หรือที่จะกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จำเป็นในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการต่างๆ อาจอาศัย (1) ฐานความยินยอม (Consent) (2) ฐานสัญญา (กล่าวคือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา (Contract)) (3) ฐานหน้าที่ตามกฏหมาย (Legal Obligation) และ (4) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. เพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่านในการสมัครสมาชิก ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้า หรือให้บริการท่านผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ เมื่อท่านทำธุรกรรมทางการค้าและการชำระเงิน รวมทั้งการใช้บัตรสมาชิก เช่น การชำระเงินค่าสินค้า การคืนเงิน การจัดส่งสินค้า การใช้บัตรสมาชิกของท่านในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ และการจัดส่งของรางวัล เป็นต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้จัดทำเพื่อชำระค่าสินค้า
2. เพื่อนำมาบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อการทำการตลาด รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า บริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ รวมถึง SMS อีเมล ไปรษณีย์ แอปพลิเคชัน LINE และช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์อื่น ๆ และเพื่อประเมินพฤติกรรมการซื้อสินค้าและข้อมูลการใช้บริการ ตลอดจนความชอบและความสนใจของท่านเพื่อพัฒนาการขายและการบริการแก่ท่านโดยเฉพาะ รวมถึงนำเสนอสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
4. เพื่อสัมภาษณ์ท่าน รวมถึงถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดิทัศน์ และเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพบันทึกวีดิทัศน์ บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ
5. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
6. เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ
7. เพื่อดำเนินการตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การออกใบกำกับภาษี รวมถึงการคืนเงินภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว
8. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการทุจริต อาชญากรรม และปฏิบัติตามกฏหมายรวมถึงใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามและสืบค้นเพื่อการตรวจสอบการกระทำความผิด การทุจริต และเพื่อมาตรการด้านความปลอดภัย
9. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงกรณีการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
10. เพื่อสอบสวนและจัดทำรายงานเหตุการณ์กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
12. เพื่อการโอน สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบ โดยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
2. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารออนไลน์ ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
3. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
4. คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกอื่น ตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
5. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น

การส่งหรือโอนข้อมูลภายในประเทศ

บริษัทฯ อาจมีการส่ง เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งในการส่ง การเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากการส่งหรือโอนใดๆ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมก่อนจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว

การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนนำไปประมวลผลต่อในนามของบริษัทฯ ซึ่งการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศและจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือจนกว่าท่านได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอ และ/หรือตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง และ/หรือ
2) เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้
ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
2) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป
3) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้
4) เมื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1) อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่
2) เป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับแทน
3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านยังมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลลงในบันทึกรายการ

8. สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยทำการกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานบริษัทฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยส่งอีเมลไปยัง DPO@siamfoodservices.com หรือท่านอาจติดต่อบริษัทฯ ที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่ 02-782-6000 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://siamfoodservices.com/DataSubjectRightRequest ทั้งนี้ ในกรณีของการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายใน [10] วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ข่าวสารทางการตลาด

บริษัทฯ จะมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารทางการตลาดต่างๆ ไปให้ท่านเป็นครั้งคราวหากท่านแสดงความประสงค์ในการสมัครรับข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าว โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับข้อมูล หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อท่านสมัครรับข่าวสารทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมลไปที่ DPO@siamfoodservices.com หรือโทร 02-782-6000

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า เพื่อช่วยทำให้บริษัทฯสามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ อันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถปฏิเสธการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทฯ หรืออาจทำให้ท่านได้รับความลำบากในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออาจทำให้ต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของบริษัทฯ ที่ https://th.siamfoodservices.com/cookiespolicy

กรณีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น หรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นๆ ต่อไป

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนบริการออนไลน์และเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์ทุกประเภทได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้า หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

นอกจากนี้ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือเป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ โทร 02-782-6000 หรือ E-mail: DPO@siamfoodservices.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม หรือต้องการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยส่งอีเมลมายัง DPO@siamfoodservices.com

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ที่ 02-782-6000 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://www.siamfoodservices.com/DataSubjectRightRequest หรือที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110