ทีมงานของเราลงทุนในการวางตําแหน่ง บริษัท ของเราเพื่อการเติบโตด้วยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การบริการอาหารที่แข็งแกร่งและความรู้สึกทางธุรกิจรวมถึงความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศ

siamfoodservices our people
ปรียดา ศรีพิบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
siamfoodservices our people
สุรดา จันทรคำภู
รองผู้อำนวยการสายงานขาย
siamfoodservices our people
เกศริน ลาภผลพูนสวัสดิ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมการเงิน
siamfoodservices our people
นัทที ศิริพิทยา
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
siamfoodservices our people
พีรยา คำพิมาน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย แผนก 1
siamfoodservices our people
มนพรหม ธรรพสิทธิ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย แผนก 2
siamfoodservices our people
ละออง วรรยะโส
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขนส่ง
siamfoodservices our people
นฤพนธ์ สุ่นกุล
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
siamfoodservices our people
ธีรานุช พ้นภัย
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
siamfoodservices our people
ประสิทธิ์ วัชรกรณ์ฐากูร
ผู้จัดการด้านบริหารอาคารสถานที่
siamfoodservices our people
ธวัชชัย แช่มโชติ
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
siamfoodservices our people
อุลัยวรรณ์ ปัญญาทิพย์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
siamfoodservices our people
สุภาพร โออดิศัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
siamfoodservices our people
ณัฐภา ดีชยานันต์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
siamfoodservices our people
พิรพร อินทร์สำเภา
ผู้จัดการฝ่ายการค้าภายใน-ต่างประเทศ
siamfoodservices our people
คัคนา ธรรมาธิวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการค้าภายใน-ต่างประเทศ
siamfoodservices our people
กมลวรรณ แสงสุริยะ
ผู้จัดการฝ่ายการค้าภายใน-ต่างประเทศ
siamfoodservices our people
ณีรนุช จินดาบรรเจิด
ผู้จัดการฝ่ายขาย
siamfoodservices our people
พัชรนันท์ อมรธรรมวุฒิ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
siamfoodservices our people
ผ่องพันธ์ อินต๊ะพรม
ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาเชียงใหม่
siamfoodservices our people
ญาณัฐฐ์ตา ภัทร์วรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาภูเก็ต
siamfoodservices our people
วีระเทพ ชลาดี
ผู้จัดการแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ
siamfoodservices our people
นบพร บัวบาลบุตร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ