ที่ สยามฟูด เซอร์วิส เราเข้าใจดีว่าลูกค้าของ HoReCa มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นสยามแม็คโครจึงจัดกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะสําหรับลูกค้าที่มีค่าของเราในภาคโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยง (HoReCa) พ่อครัวองค์กรของเราจัดกิจกรรมเมนูและการชิมอาหารโดยเน้นวิธีการใช้อาหารทะเลที่หลากหลายของ Ocean Gems บูธชิมยังช่วยให้เราสามารถแสดงประโยชน์ของแบรนด์อาหารอื่น ๆ ของเราและตอบคําถามจากลูกค้า HoReCa ที่ฉลาด สยามแม็คโคร โฮเรก้า อยู่ที่อิมแพ็คฮอลล์ 6 และ 7 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562